Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe Fair Play Rzeszów przedszkolefairplay.info.pl

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo- Językowe Fair Play - Niepubliczny żłobek Rzeszów


Niepubliczny żłobek

Karate to stara, dobra metoda treningu umysłu, ciała i duszy dziecka, aby działały jako jedność. Zwolennicy sztuki karate dążą do pokoju, ale uczą się skutecznych i destrukcyjnych technik samoobrony. Dzieci, które łączą się z karate, odnoszą wiele korzyści w wielu dziedzinach życia. Całkowite zdrowie dziecka, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, może być silniejsze. Fizyczne aspekty treningu Karate obejmują poprawę ogólnego stanu zdrowia dziecka, a także poprawę zdrowia psychicznego wraz ze wzrostem poczucia własnej wartości i pewności siebie, a także zmniejszeniem stresu, napięcia i depresji.

Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe Fair Play Rzeszów
ul. Architektów 4
35-082 Rzeszów
podkarpackie
tel.: 795957398
NIP: 8652464913
REGON: 365676022