Invest Construction uprawnienia-budowlane.com

Invest Construction: Uprawnienia budowlane - przepisy


Uprawnienia budowlane przepisy

Posiadanie uprawnień budowlanych umożliwia działania, które zostały określone w polskim prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami dotyczącymi uprawnień budowlanych są to uprawnienia wykonawcze lub projektowe, pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Co to oznacza? Znaczy to tyle, że w zależności od uzyskanego rodzaju uprawnień można samodzielnie projektować, kierować lub nadzorować robotami budowlanymi. Ponadto można również kierować wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych oraz sprawować nadzór nad tymi pracami, pełnić nadzór autorski oraz sprawdzać projekty. Szczegółowy zakres uprawnień zależy od konkretnej specjalności. Wśród dostępnych specjalności wyróżnia się m.in. uprawnienia architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowlane. Obecnie są to najbardziej pożądane uprawnienia. Jednakże nie można zapominać o wielu innych specjalnościach, np. elektrycznej, sanitarnej, drogowej, kolejowe, telekomunikacyjnej i wielu innych.

Invest Construction
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
tel.: 515870249
NIP: 7191520776
REGON: 360407814